WEBINAR: Planowanie a działanie

Webinar: Planowanie a działania:

O tym dlaczego jesteśmy świetnymi planistami a fatalnymi wykonawcami.
O tym co w planowaniu nie działa i o tym co działa też.
O pracy nad koncentracją i naszymi przekonaniami.

I przede wszystkim o tym, co zrobić, żeby jednak realizować to, co sobie zaplanujemy.